Bruxelles-transit

Bruxelles-transit, una de les primeres pel·lícules modernes parlades en ídix, relata l’emigració dels pares del director, jueus polonesos que van passar deu dies recorrent Europa amb tren, i que mai no van aconseguir integrar-se del tot a Bèlgica, el país del seu exili després de l’Holocaust, sense papers ni saber l’idioma.
Amb una fotografia magnífica, és un testimoniatge semi-surrealista i un viatge emocional a l’aïllament d’una família emigrant.

Presentació a càrrec de Tal Hever-Chybowski (Director de la Maison de la culture yiddish -Bibliothèque Medem) el dimarts 19.

Samy Szlingerbaum
Bèlgica 1980
79 min.

Dimarts 19/10 – 19.30h
Sala Chomón

Dijous 21/10 – 16.30h
Sala Laya

Dijous 14/10 – 20.00h
Cinema Truffaut – Girona